Prace i obsługa serwisowa w dużych obiektach to wymagający temat. Aby sprostać takiemu zadaniu potrzeba lat doświadczenia, wiedzy technicznej i wykwalifikowanego personelu. Dysponujemy w/w potencjałem, wykonujemy swoją pracę rzetelnie, i możemy podjąć się poniższych działań w dużych obiektach:

zreazlizowane projekty

Wentylacje

Budujemy układy wentylacyjne w dużych obiektach, zarówno powstających jak i modernizowanych.
Podstawą wykonania jest dobry projekt, jednak czasami, jak pokazuje praktyka, trzeba wykonać instalację w oparciu o doświadczenie i uzgodnienia z Inwestorem.
Są to układy z odzyskiem ciepła, wspomagające utrzymanie właściwego komfortu w budynku.

zreazlizowane projekty

Instalacje grzewcze

Ogrzanie dużego obiektu to skomplikowane zadanie. Rodzaj obiektu i potrzeby termiczne wymagają dobrego projektu, który jest podstawą dalszych działań.
Wykonujemy instalacje grzewcze różnego rodzaju:
– grzejnikowe
– nadmuchowe
– płaszczyznowe
Stosujemy materiały dobrej jakości kierując się przeświadczeniem, że taka instalacja powinna funkcjonować przez długi czas.
Wykonane przez nas instalacje ogrzewają kościoły, budynki mieszkalne, obiekty techniczne i inne.

zreazlizowane projekty

Instalacje wodociągowe

Instalacje wody użytkowej powinny spełniać następujące warunki:
– zapewnić dostawę wody w odpowiednich ilościach, o właściwej temperaturze i właściwym składzie chemicznym.
– zapewnić właściwą czystość mikrobiologiczną wody
– zapewnić długą żywotność, łatwość serwisowania i bezpieczeństwo
Wykonujemy instalacje kierując się powyższymi wskazaniami, dlatego staramy się aby zastosować materiały adekwatne do wymagań. Dbamy o czystość wykonywanych instalacji a w uzasadnionych przypadkach zalecamy analizę składu chemicznego i montaż stosownych urządzeń uzdatniających wodę.

zreazlizowane projekty

Kotłownie

Kotłownie gazowe w dużych obiektach powinny być wykonywane i serwisowane przez osoby z dużym doświadczeniem i wiedzą techniczną. Duża moc kotłowni oraz ilość i stopień skomplikowania urządzeń towarzyszących, są często wyzwaniem dla doświadczonego instalatora i serwisanta.
Firma Nowator ma doświadczenie w wykonawstwie i obsłudze takich kotłowni.
Wykonanie zawsze powinno być poprzedzone dobrym projektem.
Serwis techniczny musi być realizowany rzetelnie, a przeglądy regularnie.
Szczególny nacisk kładziemy na:
– poprawność techniczną
– trwałość
– energooszczędność
– bezpieczeństwo
– łatwość serwisu
W naszych realizacjach stosujemy kotły i kaskady firmy Weishaupt.
Podejmujemy się serwisowania kotłowni różnych typów i marek.

zreazlizowane projekty

Serwis techniczny

Dobry serwis techniczny w dużych obiektach wymaga rozległej wiedzy technicznej i doświadczenia.
Wykonujemy usługi serwisowe w obiektach różnego rodzaju. Są to:
– przeglądy i prace serwisowe kotłowni
– przeglądy i prace serwisowe instalacji sanitarnych
– przeglądy i prace serwisowe niezbędne dla utrzymania poprawnego stanu technicznego obiektu