Na zdjęciu widać wewnętrzną powierzchnię wymiennika ciepła kotła gazowego. Widać pozostałości ze spalania, które osadziły się na powierzchni wymiennika. Skutkuje to gorszą wymianą ciepła ze spalania bo tego rodzaju osady słabo przewodzą ciepło. Ich nadmiar może też być przyczyną różnych awarii lub nawet pęknięcia wymiennika. Wynika stąd prosty wniosek – kocioł okresowo należy czyścić dla własnego dobra, tak w zakresie finansów jak i bezpieczeństwa. Takie czyszczenie powinno być wykonane przez serwisanta, podczas rzetelnie wykonanego przeglądu.

Poniżej widać ten sam wymiennik po czyszczeniu. Taki wymiennik będzie sprawnie odbierał ciepło ze spalania bo cała powierzchnia jest czysta. Będzie to miało istotny wpływ na koszt ogrzewania oraz na trwałość całego urządzenia. Warto więc wykonywać przeglądy kotła uwzględniające wnikliwą kontrolę wymiennika ciepła i jego czyszczenie.